HODNOCENÍ DŘEVIN MIMO LES


SLUŽBY V KATEGORIIMonitoring dřevin

Posudky dřevin

Plán péče

Ocenování dřevin

Vazby na dřevinách

Památné stromy

REFERENCE PRACÍOBEC VOLANICE
Plán péče o stromovou zeleň

OBEC LIBUŇ
Plán péče o stromovou zeleň

OBEC SBĚŘ
Plán péče o stromovou zeleň

MĚSTO OSTROMĚŘ
Plán péče o stromovou zeleň

DOTACE V KATEGORIIV této oblasti jsou vypsané tyto dotační tituly.
Dotace veřejná zeleň


O aktualitách v dotacích Vás budeme informovat zde, nebo se můžete přihlásit k odběru novinek.


Chci odebírat novinky v kategorii

NÁVRHY ZELENĚ MIMO LES

DOTACE V KATEGORIIV této oblasti jsou vypsané tyto dotační tituly.
Dotace veřejná zeleň
Dotace na dětská hřiště


O dalších aktualitách v dotacích Vás budeme informovat zde, nebo se můžete přihlásit k odběru novinek.


Chci odebírat novinky v kategorii

REFERENCE PRACÍOBEC SMIDARY
Plán ozelenění

MĚSTO ŽELEZNICE
Revitalizace lázeňského parku

OBEC ÚLIBICE
Návrh ozelenění autobusové zastávky

OBEC ŽLUNICE
Revitalizace zahrady školky

SLUŽBY V KATEGORIISoukromé zahrady

Foiremní a průmyslové areály

Plán péče

Parky a veřejná zeleň

Vazby na dřevinách

Pietní místa

Bezúdržbové záhony

Přírodní dětská hřiště


LESNICKÉ SLUŽBY


SLUŽBY V KATEGORIISpráva lesa

Prověrky lesa

Služby OLH

Odborný servis

Obchodní aktivity

Dotace

REFERENCE PRACÍOBEC VOLANICE
Obchod se dřevem

OBEC SBĚŘ
Správa lesa

OBEC JEŘICE
Obchod se dřevem

MĚSTO PILNÍKOV
Prověrka lesních porostů

DOTACE V KATEGORIIV této oblasti jsou vypsané tyto dotační tituly.
Dotace v lesnictví


O dalších aktualitách v dotacích Vás budeme informovat zde, nebo se můžete přihlásit k odběru novinek.


Chci odebírat novinky v kategorii

ODBORNÉ SLUŽBY

DOTACE V KATEGORIIV této oblasti jsou vypsané tyto dotační tituly.
Dotace veřejná zeleň
Dotace na dětská hřiště
Dotace na vodní nádrže a rybníky
Dotace na sakrální památky
Dotace lesnictví


O aktualitách v dotacích Vás budeme informovat zde, nebo se můžete přihlásit k odběru novinek.


Chci odebírat novinky v kategorii

REFERENCE PRACÍOBEC LODÍN
Úspěné vyřízení grantu ČEZ

OBEC LIBOTOV
Odborné poradenství

OBEC VELICHOVKY
Odborné poradenství

OBEC KOZOJEDY
Odborné konzultace

SLUŽBY V KATEGORIIRealizační dozor

Systém náležité péče

Zpracování metodik

Odborné konzultace

Výběrové procesy

Dotace

Odborné konzultace


NAŠE REFERENCE

 • Spolupracujeme se společností v oblasti údržby zeleně a poradenství a  jsme velmi spokojeni. Nabídka produktů  je bohatá a odpovídá požadavkům naší obce. Komunikace je rychlá, spolupráce skvělá, firmu mohu jen vřele doporučit.

  Jana Hlavatá (místostarostka)
  obec Třebihošť
 • Společnost ARBOPlan s.r.o. jsme požádali o zpracování žádosti o poskytnutí dotace na obnovu místních sakrálních památek od Mze. Žádost byla schválena a památky v obci se tak díky jejich odborné pomoci dočkají své renovace.
  Zdeněk Rajm
  starosta obce Chomutice
 • Děkuji za zpracování plánu péče o stromovou zeleň. Plán je velice podrobně zpracován a poskytl nám dobrý podklad pro jednání na referátu životního prostředí.
  Mgr. Ladislav Vlachý (starosta)
  obec Barchov
 • V loňském roce jsme svěřili správu našich lesů a údržbu veřejné zeleně právě této firmě a doposud jsme velice spokojeni. Práci vykonávají spolehlivě, včas a za dobrých finančních podmínek.
  Helena Červová (starostka)
  Obec Libuň
 • Společnost ARBOPlan s.r.o. nám zpracovala odbornou dokumentaci na údržbu zeleně s následnou realizací. Jednání bylo velmi příjemné a veškeré dodávky proběhly včas a bez výhrad z naší strany. Spolupráci se společností doporučuji.
  Zdenka Richterová (místostarostka)
  Obec Ostružno
 • Spolupráce se společností ARBOPlan s.r.o. je bezproblémová a pro obec je již delší dobu velkým přínosem. Dodávané služby jsou na vysoké odborné úrovni a přístup firmy je osobní a citlivý k potřebám obce.
  Kateřina Kosinová (starostka)
  Obec Volanice
 • Během několika dní nám firma vypracovala Plán péče o stromovou zeleň a dokumentaci na revitalizaci návsí, následovala spolupráce na zpracování žádosti o dotaci.Spolupráci s firmou ARBOPlan s.r.o. hodnotíme kladně.
  Ing. Josef Chudoba (starosta)
  Obec Podhorní Újezd a Vojice
 • Společnost ARBOPlan s.r.o. jsme požádali o zpracování podkladů pro výsadbu alejí okolo Lodína. Celková spolupráce proběbla na profesionální úrovni a díky tomu jsme se úspěšně ucházeli o grant Nadace ČEZ – Stromy.
  Petr Lajbner (starosta)
  Obec Lodín
 • ARBOPlan s.r.o nám zpracoval odbornou dokumentaci na revitalizaci a odborné posudky. Odborné posudky nám pomohly ke zlepšení bezpečnosti. Věnovali se našemu problému a bez zbytečných průtahů vše vyřešili.
  Dana Draštíková (starostka)
  Obec Smidary
 • Během několika dní nám firma vypracovala Plán péče o stromovou zeleň a dokumentaci na revitalizaci návsí, následovala spolupráce na zpracování žádosti o dotaci.Spolupráci s firmou ARBOPlan s.r.o. hodnotíme kladně.
  ING. JOSEF CHUDOBA
  starosta obce Podhorní újezd a Vojice
 • Spolupráce se společností ARBOPlan s.r.o. je bezproblémová a pro obec je již delší dobu velkým přínosem. Dodávané služby jsou na vysoké odborné úrovni a přístup firmy je osobní a citlivý k potřebám obce.
  KATEŘINA KOSINOVÁ
  starostka obce Volanice

Společnost ARBOPlan s.r.o.

Pro své zákazníky, státní úřady a samosprávu zajišťujeme profesionální služby v oblasti správy a údržby zeleně a správy lesa. Geograficky spadáme do oblasti východních a severních Čech, ale své služby nabízí po celé ČR.

Našemi významnými aktivitami jsou ekologické projekty, podpora udržitelnosti zeleně a rozšiřování povědomí o pdržbě zeleně v podobě odborného poradenství zdarma

Zaměstnávámě tým odborníků, z nichž se někteří specializují na návrhy soukromých zahrad, návrhy veřejné zeleně, ozelenění památníků a pietních míst, někteří se plně věnují svému oboru, kterým je správa lesa, kde našim klientům poskytují precizní služby, jako jsou služby odborného lesního hospodáře, funkce hajného, nebo zajišťují obchod se dřevem a dodávky lesnických prací a další se zaměřují na poradenství v oblasti veřejné i soukromé zeleně, zpracování dotací a další podpůrné činnosti spojené s administrativou kolem zeleně a lesa.

100 % Profesionalita

100% Odbornost

100% Péče o zákazníka